Wiercenie i regeneracja studni głębinowych

Obszary działalności firmy Radical System:

01

O Firmie Radical System

Firma RADICAL istnieje od 2000r. Początkowo specjalizowała się w REGENERACJI STUDNI GŁĘBINOWYCH EKOLOGICZNĄ METODĄ PNEUMOIMPULSOWĄ. W miarę upływu czasu i nabierania doświadczeń, następuje permanentne rozszerzenie oferty związanej z zaopatrzeniem w wodę z wykorzystaniem najnowszych technologii.

02

Oferta

Wiercenie studni głębinowych

• projektowanie, wykonawstwo i dokumentacja ujęć wód podziemnych
• wiercenie studni głębinowych do głębokości 300m wraz z kompletnym wyposażeniem
• rekonstrukcja i renowacja studni głębinowych
• usuwanie utopionych przedmiotów ze studni
• odwodnienia wykopów studniami głębinowymi i igłofiltrami
• odwierty pod pompy ciepła (instalacja pionowych wymienników gruntowych)
• przewierty poziome w rurach osłonowych
• analiza fizyczno-chemiczna i bakteriologiczna wód
• lokalizacja warstw wodonośnych

Regeneracja studni głębinowych

Budowa studni jest drogą inwestycją, warto regularnie kontrolować jej stan, a w przypadku spadku wydajności stosować skuteczne metody umożliwiające wydłużenie okresu eksploatacji. Metoda proponowana przez firmę RADICAL powoduje poprawę parametrów wydajności otworu poprzez oczyszczanie z nagromadzonych osadów będących wynikiem metabolizmu bakterii lub procesów fizykochemicznych. Uzyskuje się to za pomocą udarów pneumatycznych generowanych głowicą wprowadzoną do wnętrza filtra. Wysokociśnieniowe (20-150 bar) udary rozkruszają i usuwają osady.

Inspekcje TV studni głębinowych

Firma Radical wykonuje następujące odwodnienia: - obiektów budowlanych (budownictwo przemysłowe i mieszkalne) oraz obiektów liniowych (wykopy pod budownictwo sanitarne i drogowe) Jesteśmy przygotowani do prowadzenia prac odwodnieniowych przy zastosowaniu następujących technologii: - odwodnienia przy pomocy studni depresyjnych oraz odwodnienia przy pomocy instalacji igłofiltrowych.

Usługi Wod - Kan

Od wielu lat specjalizujemy się w układaniu sieci wodociągowej oraz usuwaniu awarii z zastosowaniem metod wykopowych i bezwykopowych. Zajmujemy się renowacją sieci wodociągowej metodą "cementyzacji". Odtwarzamy nawierzchnie po usuniętych awariach wodociągowych.

Prace podwodne i hydrotechniczne

• prace w oczyszczalniach ścieków
• przeglądy podwodnych części budowli hydrotechnicznych
• montaż i demontaż podwodnych części maszyn i urządzeń
• odmulanie i czyszczenie jazów, krat, przepustek, itp.
• cięcie i spawanie podwodnych konstrukcji stalowych
• poszukiwanie i wydobywanie zatopionych obiektów
• przeglądy bezpieczeństwa podwodnych części kąpielisk
• podwodna rejestracja i dokumentacja zdjęciowa
• układanie kabli na dnie akwenów
• betonowanie podwodne

Stacje Uzdatniania Wody

• analiza fizyko-chemiczna i bakteriologiczna wody
• dobór metod filtracji i urządzeń
• projektowanie systemów wodnych i sieci dystrybucji
• przygotowanie dokumentacji technicznej
• remonty budowlane zbiorników do magazynowania wody
• systemy monitorowania parametrów wody
• konsultacje przez wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

04

Kontakt

Zapraszamy do skontaktowania się z Naszą firmą

  • +48 535 213 795
  • W przypadku utrudnionego kontaktu telefonicznego, prosimy o kontakt sms - owy
  • piotr.brakowiecki@radicalsystem.pl